rozmiar czcionki: A | A | A

Webinaria Programu Interreg Europa

16.08.2021 08:42

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa daje możliwości zapoznania się z aktualnymi trendami istotnymi dla polityk rozwoju regionalnego.

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa daje możliwości zapoznania się z aktualnymi trendami istotnymi dla polityk rozwoju regionalnego.

Oferta webinariów Programu Interreg Europa we wrześniu 2021 r. obejmuje następującą tematykę:

- e-warsztaty nt. pokonywania trudnych wyzwań społecznych poprzez innowacje

E-warsztaty odbędą się w dn. 8 września 2021 r. Więcej informacji o e-warsztatach na stronie Programu.

- e-warsztaty pt. "Jak współpraca może napędzać projektowanie polityk rozwoju regionalnego"

E-warsztaty odbędą się w dn. 9 września 2021 r. Więcej informacji o e-warsztatach na stronie Programu.

- e-warsztaty nt. konkurencyjnej i zrównoważonej turystyki

E-warsztaty odbędą się w dn. 21 września 2021 r. Więcej informacji o e-warsztatach na stronie Programu.

- cykl webinariów nt. polityki rowerowej w miastach

Cykl webinariów  "Cycling Cities" nt. polityki rowerowej w miastach stanowi kontynuację webinariów, które odbyły się na początku 2021 r. (więcej informacji w tym miejscu) i obejmuje następujące webinaria:

- webinarium "Cycling Cities IV"

Webinarium odbędzie się w dn. 16 września 2021 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.

- webinarium "Cycling Cities V"

Webinarium odbędzie się w dn. 23 września 2021 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.


- e-warsztaty nt. zwiększania  skali europejskich MŚP


E-warsztaty odbędą się w dn. 27 września 2021 r. Więcej informacji o e-warsztatach na stronie Programu.


Podczas webinariów prezentowane są dobre praktyki innych regionów europejskich, w tym również rozwiązania wypracowane w wyniku realizacji projektów Interreg Europa.

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa jest bezpłatnym ogólnoeuropejskim zasobem wiedzy na aktualne tematy związane z politykami rozwoju regionalnego. Więcej informacji  o ofercie webinariów Programu Interreg Europa znajdą Państwo na stronie Programu.