rozmiar czcionki: A | A | A

Webinaria Programu Interreg Europa

28.09.2023 13:29

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa daje możliwości zapoznania się z aktualnymi trendami istotnymi dla polityk rozwoju regionalnego.

Oferta webinariów Programu Interreg Europa w październiku 2023 r. i w listopadzie 2023 r. obejmuje następującą tematykę:

- webinarium nt. inicjatyw kulturalnych jako czynnika spójności społecznej

Webinarium odbędzie się w dn. 24 października 2023 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.

- webinarium nt. sztucznej inteligencji (AI) dla władz lokalnych i urzędników

Webinarium odbędzie się w dn. 7 listopada 2023 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.


- spotkanie online z ekspertami Policy Learning Platform dla partnerów projektów Interreg Europa 2021-2027

Spotkanie odbędzie się w dn. 8 listopada 2023 r. Więcej informacji o spotkaniu na stronie Programu.

- webinarium nt. zbiorczego podejścia do zrównoważonej energii na poziomie dzielnic

Webinarium odbędzie się w dn. 9 listopada 2023 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.


- webinarium nt. tworzenia funduszy regionalnych z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym

Webinarium odbędzie się w dn. 23 listopada 2023 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.

Podczas webinariów prezentowane są dobre praktyki innych regionów europejskich, w tym również rozwiązania wypracowane w wyniku realizacji projektów Interreg Europa.

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa jest bezpłatnym ogólnoeuropejskim zasobem wiedzy w zakresie aktualnych tematów związanych z politykami rozwoju regionalnego. Zapewnia decydentom i praktykom możliwość kształcenia ustawicznego w zakresie polityk rozwoju regionalnego poprzez dostęp do rozwiązań (więcej), kontaktów (więcej), wsparcia eksperckiego (więcej). Więcej informacji o ofercie platformy e-learningowej Programu Interreg Europa znajdą Państwo na stronie Programu.

oprac. Aleksandra Derejczyk, aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl