rozmiar czcionki: A | A | A

Webinaria Programu Interreg Europa

14.03.2023 14:38

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa daje możliwości zapoznania się z aktualnymi trendami istotnymi dla polityk rozwoju regionalnego.

Oferta webinariów Programu Interreg Europa w marcu 2023 r. i w kwietniu 2023 r. obejmuje następującą tematykę:

- webinarium nt. bonów na innowacje jako narzędzia wzmocnienia regionalnych ekosystemów innowacji

Webinarium odbyło się w dn. 8 marca 2023 r. Nagranie i materiały z webinarium dostępne są na stronie Programu.


- webinarium nt. możliwości dla MŚP w sektorze srebrnej gospodarki

Webinarium odbędzie się w dn. 30 marca 2023 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.

- kontynuacja cyklu webinariów nt. e-mobilności


Więcej informacji o cyklu webinariów na stronie Programu. Informacje archiwalne o pierwszym, drugim i trzecim webinarium nt. e-mobilności dostępne są w tym miejscu.

- czwarte webinarium z cyklu webinariów nt. e-mobilności - webinarium nt. floty elektrycznej


Webinarium odbędzie się w dn. 18 kwietnia 2023 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.

- piąte webinarium z cyklu webinariów nt. e-mobilności - webinarium nt. systemów udostępniania samochodów elektrycznych


Webinarium odbędzie się w dn. 25 kwietnia 2023 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.

Podczas webinariów prezentowane są dobre praktyki innych regionów europejskich, w tym również rozwiązania wypracowane w wyniku realizacji projektów Interreg Europa.

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa jest bezpłatnym ogólnoeuropejskim zasobem wiedzy w zakresie aktualnych tematów związanych z politykami rozwoju regionalnego. Zapewnia decydentom i praktykom możliwość kształcenia ustawicznego w zakresie polityk rozwoju regionalnego poprzez dostęp do rozwiązań, kontaktów, wsparcia eksperckiego. Więcej informacji o ofercie platformy e-learningowej Programu Interreg Europa znajdą Państwo na stronie Programu.

oprac. Aleksandra Derejczyk, aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl