rozmiar czcionki: A | A | A

Webinaria Programu Interreg Europa

16.11.2022 15:15

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa daje możliwości zapoznania się z aktualnymi trendami istotnymi dla polityk rozwoju regionalnego.

Oferta webinariów Programu Interreg Europa w w listopadzie 2022 r. i w grudniu 2022 r. obejmuje następującą tematykę:

- webinarium nt. nowych technologii i digitalizacji w sektorze publicznym

Webinarium odbędzie się w dn. 23 listopada 2022 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.


- wydarzenie promujące platformę e-learningową Programu Interreg Europa


Webinarium odbędzie się w dn. 5 grudnia 2022 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.


- webinarium nt. czynników sukcesu inkubatorów przedsiębiorczości   


Webinarium odbędzie się w dn. 12 grudnia 2022 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.

- webinarium nt. zintegrowanej mobilności i mobilności jako usługi  (Mobility-as-a-Service)

Webinarium odbędzie się w dn. 13 grudnia 2022 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.

Ponadto organizowane są następujące warsztaty w formule spotkań na miejscu:

- warsztaty nt. hubów innowacji cyfrowych


Warsztaty odbędą się w dn. 22-23 listopada 2022 r. w Espoo (Finlandia). Więcej informacji o warsztatach na stronie Programu.
 

Oferta webinariów Programu Interreg Europa w październiku 2022 r. obejmowała następującą tematykę:

- warsztaty nt. regionalnych ekosystemów innowacji

Materiały z warsztatów dostępne są na stronie Programu.

- warsztaty nt. dziedzictwa naturalnego i kulturowego w regionach przybrzeżnych

Materiały z warsztatów dostępne są na stronie Programu.

- cykl webinariów nt. tras i szlaków kulturowych - pierwsze webinarium nt. digitalizacji dziedzictwa kulturowego

Nagranie i materiały z webinarium dostępne są na stronie Programu.

- cykl webinariów nt. tras i szlaków kulturowych - drugie webinarium nt. rewitalizacji szlaków kulturowych

Nagranie i materiały z webinarium dostępne są na stronie Programu.

- cykl webinariów nt. tras i szlaków kulturowych - trzecie webinarium nt. przykładów akcji pilotażowych

Nagranie i materiały z webinarium dostępne są na stronie Programu.

Podczas webinariów prezentowane są dobre praktyki innych regionów europejskich, w tym również rozwiązania wypracowane w wyniku realizacji projektów Interreg Europa.

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa jest bezpłatnym ogólnoeuropejskim zasobem wiedzy w zakresie aktualnych tematów związanych z politykami rozwoju regionalnego. Więcej informacji o ofercie platformy e-learningowej Programu Interreg Europa znajdą Państwo na stronie Programu.

oprac. Aleksandra Derejczyk, aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl