rozmiar czcionki: A | A | A

Webinaria Programu Interreg Europa

03.10.2022 13:11

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa daje możliwości zapoznania się z aktualnymi trendami istotnymi dla polityk rozwoju regionalnego.

Oferta webinariów Programu Interreg Europa w październiku 2022 r. i w listopadzie 2022 r. obejmuje cykl webinariów nt. tras i szlaków kulturowych:

- pierwsze webinarium z cyklu webinariów nt. tras i szlaków kulturowych - webinarium nt. digitalizacji dziedzictwa kulturowego

Webinarium odbędzie się w dn. 18 października 2022 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.
 
- drugie webinarium z cyklu webinariów nt. tras i szlaków kulturowych - webinarium nt. rewitalizacji szlaków kulturowych

Webinarium odbędzie się w dn. 25 października 2022 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.

- trzecie webinarium z cyklu webinariów nt. tras i szlaków kulturowych - webinarium nt. przykładów akcji pilotażowych

Webinarium odbędzie się w dn. 3 listopada 2022 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.

Więcej informacji o cyklu webinariów nt. tras i szlaków kulturowych znajdą Państwo na stronie Programu.

Ponadto organizowane są następujące warsztaty w formule spotkań na miejscu:

- warsztaty nt. ekosystemów innowacji

Warsztaty odbędą się w dn. 18-19 października 2022 r. w Brnie (Czechy). Więcej informacji o warsztatach na stronie Programu.

- warsztaty nt. dziedzictwa naturalnego i kulturowego w regionach przybrzeżnych

Warsztaty odbędą się w dn. 27-28 października 2022 r. w Cagnes-sur-Mer (Francja). Więcej informacji o warsztatach na stronie Programu.


- warsztaty nt. hubów innowacji cyfrowych


Warsztaty odbędą się w dn. 22-23 listopada 2022 r. w Espoo (Finlandia). Więcej informacji o warsztatach na stronie Programu.


Oferta webinariów Programu Interreg Europa we wrześniu 2022 r. obejmowała następującą tematykę:

-  webinarium nt. wspierania zielonej transformacji obszarów wiejskich

Nagranie i materiały z webinarium dostępne są na stronie Programu.

-  webinarium Przemysł 5.0: Od teorii do praktyki

Nagranie i materiały z webinarium dostępne są na stronie Programu.

- dyskusja online nt. zarządzania innowacjami antycypacyjnymi


Wnioski z dyskusji dostępne są na stronie Programu.


Podczas webinariów prezentowane są dobre praktyki innych regionów europejskich, w tym również rozwiązania wypracowane w wyniku realizacji projektów Interreg Europa.

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa jest bezpłatnym ogólnoeuropejskim zasobem wiedzy w zakresie aktualnych tematów związanych z politykami rozwoju regionalnego. Więcej informacji o ofercie platformy e-learningowej Programu Interreg Europa znajdą Państwo na stronie Programu.

oprac. Aleksandra Derejczyk, aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl