rozmiar czcionki: A | A | A

Webinaria Programu Interreg Europa

16.08.2022 11:38

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa daje możliwości zapoznania się z aktualnymi trendami istotnymi dla polityk rozwoju regionalnego.

Oferta webinariów Programu Interreg Europa we wrześniu 2022 r. obejmuje następującą tematykę:

webinarium nt. wspierania zielonej transformacji obszarów wiejskich

Webinarium odbędzie się w dn. 13 września 2022 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.

webinarium "Przemysł 5.0: Od teorii do praktyki"

Webinarium odbędzie się w dn. 22 września 2022 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.

Podczas webinariów prezentowane są dobre praktyki innych regionów europejskich, w tym również rozwiązania wypracowane w wyniku realizacji projektów Interreg Europa.

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa jest bezpłatnym ogólnoeuropejskim zasobem wiedzy w zakresie aktualnych tematów związanych z politykami rozwoju regionalnego. Więcej informacji o ofercie platformy e-learningowej Programu Interreg Europa znajdą Państwo na stronie Programu.


oprac. Aleksandra Derejczyk, aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl