rozmiar czcionki: A | A | A

Webinaria Programu Interreg Europa

26.10.2021 10:22

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa daje możliwości zapoznania się z aktualnymi trendami istotnymi dla polityk rozwoju regionalnego.

Oferta webinariów Programu Interreg Europa w listopadzie 2021 r. obejmuje następującą tematykę:

- webinarium nt. przemysłu 4.0 i transformacji cyfrowej MŚP - część 1

Webinarium odbędzie się w dn. 3 listopada 2021 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.

- webinarium nt. dziedzictwa kulturowego w regionach górskich
Webinarium odbędzie się w dn. 9 listopada 2021 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.

- webinarium nt. przemysłu 4.0 i transformacji cyfrowej MŚP - część 2

Webinarium odbędzie się w dn. 10 listopada 2021 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.

- cykl webinariów nt. e-mobilności

Więcej informacji o cyklu webinariów nt. e-mobilności na stronie Programu.
Pierwsze webinarium z cyklu webinariów - webinarium nt. czystego transportu publicznego odbędzie się w dn. 30 listopada 2021 r. Więcej informacji o webinarium na stronie Programu.

Podczas webinariów prezentowane są dobre praktyki innych regionów europejskich, w tym również rozwiązania wypracowane w wyniku realizacji projektów Interreg Europa.

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa jest bezpłatnym ogólnoeuropejskim zasobem wiedzy w zakresie aktualnych tematów związanych z politykami rozwoju regionalnego. Więcej informacji o ofercie webinariów Programu Interreg Europa znajdą Państwo na stronie Programu.