rozmiar czcionki: A | A | A

Webinaria Programu Interreg Europa

06.10.2021 09:10

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa daje możliwości zapoznania się z aktualnymi trendami istotnymi dla polityk rozwoju regionalnego.

Oferta webinariów Programu Interreg Europa we wrześniu 2021 r. obejmowała następującą tematykę:

- e-warsztaty nt. pokonywania trudnych wyzwań społecznych poprzez innowacje

Nagranie i materiały z e-warsztatów dostępne są na stronie Programu.

- e-warsztaty nt. konkurencyjnej i zrównoważonej turystyki


Nagranie i materiały z e-warsztatów dostępne są na stronie Programu.

- webinarium "Cycling Cities IV" w ramach cyklu webinariów nt. polityki rowerowej w miastach

Nagranie i materiały z webinarium dostępne są na stronie Programu.

- webinarium "Cycling Cities V" w ramach cyklu webinariów nt. polityki rowerowej w miastach

Nagranie i materiały z webinarium dostępne są na stronie Programu.

Podczas webinariów prezentowane są dobre praktyki innych regionów europejskich, w tym również rozwiązania wypracowane w wyniku realizacji projektów Interreg Europa.

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa jest bezpłatnym ogólnoeuropejskim zasobem wiedzy w zakresie aktualnych tematów związanych z politykami rozwoju regionalnego. Więcej informacji o ofercie webinariów Programu Interreg Europa znajdą Państwo na stronie Programu.