rozmiar czcionki: A | A | A

Webinaria dla Wnioskodawców Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

27.10.2021 13:08

Zapraszamy do udziału w webinariach dla Wnioskodawców Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 organizowanych przez Wspólny Sekretariat.

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 będzie oferował możliwości współpracy z partnerami z Regionu Morza Bałtyckiego w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań dla mieszkańców w kierunku neutralności klimatycznej oraz w zakresie inteligentnego korzystania z wody poprzez wspieranie transformacji w kierunku bardziej ekologicznych i odporniejszych gospodarek, zorientowanie na potrzeby władz publicznych i społeczności lokalnych, zmianę świadomości i zachowań społecznych. Nowa edycja Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego pozwoli m.in. na możliwość uzyskania dofinansowania na realizację małych projektów jako instrumentu wsparcia szczególnie atrakcyjnego dla nowych partnerów.

Otwarcie pierwszego naboru projektów w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 planowane jest na początku 2022 r. Celem naboru będzie współpraca transnarodowa nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla mieszkańców Regionu Morza Bałtyckiego i wdrażanie inteligentnych rozwiązań w praktyce.

Webinaria dla Wnioskodawców Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 odbędą się w następujących terminach:

- w dn. 17 listopada 2021 r. webinarium nt. priorytetu 1. Innowacyjne społeczeństwa (1.1 Odporne gospodarki i społeczności, 1.2 Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców)

Więcej informacji o webinarium, w tym formularz rejestracyjny, znajdą Państwo na stronie Programu.

- w dn. 25 listopada 2021 r. webinarium nt. priorytetu 2. Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody (2.1 Zrównoważone wody, 2.2. Niebieska gospodarka)


Więcej informacji o webinarium, w tym formularz rejestracyjny, znajdą Państwo na stronie Programu.

- w dn. 8 grudnia 2021 r. webinarium nt. priorytetu 3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu (3.1 Gospodarka o obiegu zamkniętym, 3.2 Transformacja energetyczna, 3.3 Inteligentna zielona mobilność)


Więcej informacji o webinarium, w tym formularz rejestracyjny, znajdą Państwo na stronie Programu.


Zachęcamy również do zapoznania się z tutorialami nt. oferty wsparcia Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 dostępnymi na kanale Programu.