rozmiar czcionki: A | A | A

Warsztaty szkoleniowe „Wymagania w zakresie kontroli na poziomie krajowym..."

24.11.2009 10:38

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym w Dreźnie, organizuje warsztaty szkoleniowe „Wymagania w zakresie kontroli na poziomie krajowym z art. 16 Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006” dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

Warsztaty skierowane są do potencjalnych beneficjentów POWT Polska – Saksonia 2007-2013 z województwa dolnośląskiego. W ramach warsztatów szkoleniowych omówione będą konkretne wskazówki w zakresie przygotowania i przedkładania wniosków o płatność, sprawozdawczości, kontroli i wymogów w zakresie promocji w kontekście przepisów prawa krajowego i obowiązujących wytycznych.

Warsztaty odbędą się w dniu  08 grudnia br. (wtorek) w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze (Pl. Ratuszowy 32/32a) i poprowadzone zostaną wspólnie przez pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pełniącego funkcję kontrolera krajowego z art. 16 Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 oraz pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego .

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są w zakładce „Szkolenia i seminaria”.