rozmiar czcionki: A | A | A

Warsztaty Programu Interreg Czechy – Polska 2021 – 2027. Wałbrzych 1 - 23 lutego 2024 r.

22.01.2024 12:55

Zapraszamy do udziału w cyklu warsztatów w ramach Programu Interreg Czechy – Polska w zakresie przygotowania wniosków projektowych wraz z załącznikami.

Warsztaty odbędą się w wyznaczanych terminach od 1 do 23 lutego 2024 r. w godz. 10:00 - 13:00, w Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29.
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WARSZTATÓW DOSTĘPNY JEST W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM.

 

Cykl spotkań warsztatowych skierowany jest przede wszystkim do dolnośląskich podmiotów zorientowanych na współpracę z czeskim partnerem, które posiadają konkretne propozycje projektowe i planują ubiegać się o ich dofinansowanie w ramach aktualnych naborów w Priorytetach: 1.2 Ochrona środowiska, 2.1 Turystyka, 4.1 Współpraca instytucji, 4.2 Współpraca People to People. Ze wsparcia w ramach cyklu mogą również skorzystać osoby zainteresowane współpracą transgraniczną w innych obszarach Programu.


Głównym celem warsztatów jest wsparcie merytoryczne i praktyczne potencjalnych Wnioskodawców w dwuetapowym procesie aplikowania o środki.


Warsztaty realizowane będą w grupach 3-5 osobowych w formule zajęć praktycznych i teoretycznych, podczas których omawiane będą różne aspekty przygotowania projektu, m.in. budżet i załączniki do wniosku o dofinansowanie, czy obsługa sytemu ISKP21+. Forma i zakres merytoryczny spotkań dostosowywany będzie do indywidualnych potrzeb uczestników.


Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: rpk@dolnyslask.pl.


Szczegółowych informacji o udzielają pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu: Marta Kaczur i Sebastian Pacyna.


KONTAKT

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu

58-304 Wałbrzych, ul. Wysockiego 29

tel. (74) 667 09 90, 667 09 91, 603 074 377


Udział w warsztatach jest bezpłatny.


ZAPROSZENIE


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg Czechy – Polska.