rozmiar czcionki: A | A | A

Trzeci nabór projektów Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

17.01.2024 13:48

Rusza nowy nabór projektów Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. W naborze mogą brać udział jednostki z obszaru całego Dolnego Śląska.

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 umożliwia współpracę z partnerami z krajów wokół Morza Bałtyckiego (północnej części Niemiec, Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Szwecji oraz części Norwegii) nad innowacyjnymi i neutralnymi dla klimatu rozwiązaniami dla mieszkańców Regionu Morza Bałtyckiego. Udział w projektach Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 pozwala na testowanie inteligentnych i zielonych rozwiązań w praktyce.

Trzeci nabór projektów Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 – najważniejsze informacje:

- Nabór projektów prowadzony jest w priorytecie 1 Innowacyjne społeczeństwa i w priorytecie 3 Społeczeństwa neutralne dla klimatu. W ramach priorytetu 3 w naborze można składać wyłącznie projekty dotyczące zmian klimatu.

- W naborze przyjmowane są tylko projekty główne (core projects) tj. standardowy rodzaj projektów Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, które realizowane są w celu przygotowania, pilotażu oraz wdrażania praktycznych i trwałych rozwiązań w zakresie aktualnych wyzwań w Regionie Morza Bałtyckiego. Nabór na małe projekty (small projects) tj. uproszczony model projektów o mniejszej skali finansowej planowany jest w 2025 r.

- Na realizację projektu można uzyskać wysoką stawkę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej tj. refundację do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu, a polscy partnerzy projektów dodatkowo 15% ze środków budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego.

Trzeci nabór projektów Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 – źródła informacji:


- Dokumenty i warunki trzeciego naboru Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 dostępne są na stronie Programu w tym miejscu.

- Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym naboru znajdą Państwo w ogłoszeniu o naborze na stronie Programu w tym miejscu. Pomocnicze tłumaczenie ogłoszenia o naborze na język polski udostępnia Krajowy Punkt Kontaktowy w tym miejscu.

- Nawiązanie partnerstw do realizacji projektu współpracy umożliwia Platforma Sieciująca Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 dostępna na platformie online w tym miejscu.

Trzeci nabór projektów Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 trwa od dn. 17 stycznia 2024 r. do dn. 21 czerwca 2024 r. (termin składania wniosków o dofinansowanie), przy czym do dn. 17 kwietnia 2024 r. należy złożyć formularz pomysłu na projekt (project idea form) jako obowiązkowy krok w aplikowaniu o środki Programu.


Zapraszamy do udziału w naborze wszystkie instytucje i organizacje w regionie zainteresowane współpracą międzynarodową.

FILM PROMOCYJNY

PLAKAT W JĘZYKU POLSKIM

PLAKAT W JĘZYKU ANGIELSKIM


oprac. Aleksandra Derejczyk, aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl