rozmiar czcionki: A | A | A

Trzeci nabór projektów Interreg Europa 2021-2027

31.10.2023 14:56

Trzeci nabór projektów Interreg Europa 2021-2027 planowany jest w pierwszej połowie 2024 r. W naborze będą mogły wziąć udział jednostki z obszaru całego Dolnego Śląska.

Zapowiedź trzeciego naboru projektów Interreg Europa 2021-2027 znajdą Państwo na stronie Programu w tym miejscu.

Program Interreg Europa 2021-2027 – najważniejsze informacje:

- Program Interreg Europa 2021-2027 umożliwia wymianę doświadczeń i rozwiązań pomiędzy władzami i instytucjami publicznymi z obszaru całej Europy (w tym jednostek z obszaru całego Dolnego Śląska) w celu poprawy efektywności polityk regionalnych, takich jak strategie i programy na poziomie regionalnym i lokalnym.

- Udział w projektach pozwala na realizację takich działań jak seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, wymiana dobrych praktyk, wymiana pracowników, działania pilotażowe. W tym miejscu dostępne są informacje o dotychczas zrealizowanych projektach Interreg Europa.

- Na realizację projektu można uzyskać wysoką stawkę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej tj. refundację do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu dla władz publicznych i podmiotów prawa publicznego lub do 70% kosztów kwalifikowalnych projektu dla prywatnych organizacji non-profit, a polscy partnerzy projektów dodatkowo 15% ze środków budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego.

Zachęcamy do dołączenia do Społeczności Programu Interreg Europa 2021-2027 dostępnej na platformie online, która umożliwia nawiązywanie kontaktów partnerskich (więcej informacji o Platformie na stronie Programu w tym miejscu), jak również do udziału w Forum Współpracy Międzyregionalnej "Europe, let's cooperate!", które odbędzie się w dn. 20-21 marca 2024 r. w formule wydarzenia na miejscu (więcej informacji o Forum na stronie Programu w tym miejscu).

oprac. Aleksandra Derejczyk, aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl