rozmiar czcionki: A | A | A

Trzeci nabór projektów Interreg Europa 2021-2027

08.05.2024 13:34

Trwa nabór projektów Interreg Europa 2021-2027. W naborze mogą brać udział jednostki z obszaru całego Dolnego Śląska.

Program Interreg Europa 2021-2027 umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy władzami i instytucjami publicznymi z obszaru całej Europy w celu poprawy efektywności polityk regionalnych, takich jak strategie i programy na poziomie regionalnym i lokalnym. Korzyści z udziału w międzynarodowym projekcie współpracy międzyregionalnej to sieć kontaktów krajowych i zagranicznych, dostęp do rozwiązań stosowanych przez inne jednostki, które można sprawdzić u siebie w terenie i w swoim otoczeniu, większe kompetencje i umiejętności instytucji i pracowników, promocja osiągnięć swojej jednostki (regionu / powiatu / miasta / gminy) w środowisku międzynarodowym.

Trzeci nabór projektów Interreg Europa 2021-2027 – najważniejsze informacje:

- W naborze mogą brać udział partnerzy z łącznie 36 państw Europy (tj. 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, 7 krajów kandydujących do UE), przy czym projekty współpracy międzyregionalnej składane w naborze powinny cechować się partnerstwem o szerokim zasięgu geograficznym obejmującym co najmniej 4 spośród 5 obszarów geograficznych Europy: zachodnią, wschodnią, północną i południową część Europy oraz obszar krajów kandydujących do UE. Nowością w trzecim naborze jest możliwość uczestnictwa w procesie uczenia się od siebie nawzajem w zakresie polityki regionalnej partnerów z krajów kandydujących do Unii Europejskiej: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Mołdawii, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Serbii i Ukrainy.

- Nabór otwiera perspektywy na realizację projektów współpracy w szerokim spektrum tematycznym obejmującym wszystkie zagadnienia polityki spójności, jak również dla współpracy nad wspólnymi kwestiami rozwoju regionalnego z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań. Więcej informacji o zakresie tematycznym Programu Interreg Europa znajdą Państwo w tym miejscu.

- Udział w projektach pozwala na realizację takich działań jak seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, wymiana dobrych praktyk, wymiana pracowników, działania pilotażowe. W tym miejscu dostępne są informacje o dotychczas zrealizowanych projektach Interreg Europa. Informacje o projektach Interreg Europa 2021-2027 z udziałem polskich partnerów znajdą Państwo na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego w tym miejscu.

Trzeci nabór projektów Interreg Europa 2021-2027 – źródła informacji:

- Dokumenty i szczegółowe warunki trzeciego naboru projektów Interreg Europa 2021-2027 dostępne są na stronie Programu w tym miejscu. Pomocnicze tłumaczenia dokumentów na język polski udostępnia Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w tym miejscu.

- Nawiązanie partnerstw do realizacji projektu współpracy umożliwia Społeczność Programu Interreg Europa 2021-2027 dostępna na platformie online (więcej). Informacje w języku polskim o sposobach poszukiwania partnerów projektowych przygotowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy znajdą Państwo w tym miejscu.

- Informacje i narzędzia dla Wnioskodawców niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu dostępne są na stronie Programu w tym miejscu i w tym miejscu. Informacje w języku polskim o wsparciu dla Wnioskodawców w procesie przygotowania projektu przygotowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy znajdą Państwo w tym miejscu.

Trzeci nabór projektów Interreg Europa 2021-2027 trwa do dn. 7 czerwca 2024 r. Zapraszamy do udziału w naborze wszystkie instytucje i organizacje w regionie zainteresowane współpracą międzynarodową.


oprac. Aleksandra Derejczyk, aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl