rozmiar czcionki: A | A | A

Tabela zmian w budżecie projektu POWT RCZ- RP 2007-2013

14.07.2009 09:00

Informujemy, iż na stronie www.cz-pl.eu w dziale zmiany w projekcie została zamieszczona tabela zmian w budżecie projektu.

Beneficjent, który dokona istotnych lub nieistotnych zmian w budżecie projektu (zgodnie z zapisami Podręcznika Beneficjenta – rodziały 4.1.1. oraz 4.1.2) zobowiązany jest  do wypełnienia Tabeli zmian w budżecie projektu .

Na podstawie wypełnionej tabeli właściwy kontroler wydaje stanowisko dotyczące zmiany. Tabelę wraz ze stanowiskiem kontrolera należy dostarczyć do siedziby WST (tabelę należy przesłać również w formie elektronicznej e-mailem, kopię e-maila należy przesłać kontrolerowi).


www.cz-pl.eu