rozmiar czcionki: A | A | A

Szkolenie dla Wnioskodawców Programu Interreg Czechy – Polska 2021 – 2027. Wałbrzych 06.04.2023 r.

16.03.2023 09:20

Zapraszamy do udziału szkoleniu w ramach Programu Interreg Czechy – Polska w obszarze Priorytetu 2 Turystyka - cel nr. 2.1 - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego.

Szkolenie odbędzie się w formie warsztatowej, 6 kwietnia 2023 r. w godz. 10:00 - 14:00, w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29.Warsztaty skierowane są do dolnośląskich jednostek zorientowanych na współpracę z czeskim partnerem, które planują ubiegać się o dofinansowanie projektów w zakresie zrównoważonej turystyki, które trwale poprawią wykorzystanie potencjału turystycznego w rozwoju gospodarczym obszarów przygranicznych.

 

wykaz kwalifikowanych beneficjentów znajduje się w załączniku nr. 3 Podręcznika Wnioskodawcy.


Głównym celem warsztatów jest wsparcie merytoryczne i praktyczne potencjalnych Wnioskodawców w dwuetapowym procesie aplikowania o środki.

 

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie i przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO w terminie do dn. 28 marca 2023 r.


Szczegółowych informacji o udzielają pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu:

 

KONTAKT

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu
58-304 Wałbrzych, ul. Wysockiego 29 (Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia)
tel. (74) 667 09 90, 667 09 91, 603 074 377


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


ZAPROSZENIE


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


WYKAZ KWALIFIKOWANYCH BENEFICJENTÓW

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.