rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie Robocze w ramach projektu EnercitEE

07.06.2010 08:58

W dniach 26-28 maja odbyła się wizyta partnerów projektu EnercitEE na Dolnym Śląsku.

W ramach wizyty zorganizowano dwudniowe spotkanie Grupy Roboczej we Wrocławiu, podczas którego poruszone zostały istotne kwestie dotyczące wdrażania projektu. Omówiono m.in. szczegóły dotyczące pierwszego naboru podprojektów,  zaakceptowano przedstawiony formularz aplikacyjny, wstępną datę rozpoczęcia i zakończenia naboru oraz proponowane priorytety. Dyskutowano nad instytucjami mogącymi być potencjalnymi partnerami podprojektów i planowano budżety dla każdego priorytetu w regionie. Ponadto zostały zaprezentowane funkcje wstępnej wersji strony internetowej projektu, której istotnym elementem będzie baza poszukiwania partnerów.


28 maja 2010 r. regionalni kierownicy projektu i goście EnercitEE udali się do Jeleniej Góry na wizytę studyjną i sesję szkoleniową dotyczącą wykorzystania wód geotermalnych do celów leczniczych i grzewczych w budynkach uzdrowiska Cieplice-Zdrój.

Projekt EnercitEE realizowany jest w ramach programu współpracy międzyregionalnej INTERREG IVC (priorytet 2: Środowisko i zapobieganie zagrożeniom). Wdrażanie projektu przewidziane jest na lata 2010-2013, a jego głównym celem jest wymiana doświadczeń w celu zidentyfikowania, analizy i transferu najlepszych praktyk, tak aby wpłynąć na zwiększenie wydajności energetycznej wśród jednostek samorządów lokalnych i mieszkańców.

Partnerem Wiodącym jest Saksońskie Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa, a pozostałymi partnerami oprócz Województwa Dolnośląskiego są: Energy Agency of South East Sweden (Szwecja), ASTER Science Technology Business z regionu Emilia-Romania (Włochy), Region Górna Sabaudia (Francja), Region Kreta (Grecja) i Region Emilia-Romania (Włochy).


Projekt ma formę miniprogramu, co oznacza, że w jego ramach będzie możliwość zrealizowania maksymalnie 12 podprojektów. W podprojektach będą mogły uczestniczyć dolnośląskie samorządy lokalne oraz inne instytucje publiczne, które kwalifikują się do wsparcia w ramach PO INTERREG IVC. Podprojekty będą wdrażane w ramach dwóch zakresów: Energy efficient citizens – działania ukierunkowane na motywowanie i promocję oszczędzania energii wśród mieszkańców oraz Energy efficient local authorities – działania ukierunkowane na zwiększenie wydajności energetycznej wśród jednostek samorządów lokalnych.


W ramach miniprogramu przewidziane zostały 2 nabory na podprojekty. Pierwszy nabór zaplanowano na czerwiec-wrzesień 2010. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego pokrywa 100% kosztów podprojektu na zasadzie refundacji. Średni budżet dla partnera podprojektu z Dolnego Śląska wynosi ok. 30 000 EUR.


Bliższych informacji na temat udziału w podprojektach udziela p. Arkadiusz Suliga, tel. +48 (71) 770 41 68, e-mail:  arkadiusz.suliga@dolnyslask.pl.