rozmiar czcionki: A | A | A

SPOTKANIE DYSKUSYJNE - NEW BRIDGES - Wrocław 05.06.2009

15.05.2009 16:28

Zapraszamy do udziału w spotkaniu dyskusyjnym pt. „New Bridges – Lepsza jakość życia poprzez udoskonalenie zarządzania interakcjami miejsko-wiejskimi”, które odbędzie się we Wrocławiu 5 czerwca 2009 r.

Celem spotkania będzie wypracowanie kompleksowego spojrzenia na problemy regionu w zakresie wzajemnych zależności i powiązań między miastem a wsią. Podjęta zostanie próba określenia i opisania mocnych i słabych stron w zakresie trzech tematów definiujących jakość życia: preferencje mieszkaniowe, zaopatrzenie w usługi, mobilność i dostępność.

Więcej...