rozmiar czcionki: A | A | A

Seminarium INTERREG IVC – Warszawa, 19 listopada 2009 r.

05.11.2009 14:18

Seminarium informacyjne przygotowujące do III naboru projektów w Programie INTERREG IVC odbędzie się 19 listopada o godzinie 10.30 w siedzibie MRR w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4.

Trzeci nabór w Programie INTERREG IVC ograniczony będzie do projektów typu kapitalizacyjnego. Dlatego w trakcie spotkania zostanie pokazana ich specyfika oraz przykłady projektów już realizowanych z udziałem polskich instytucji.

Podstawowym założeniem projektów kapitalizacyjnych jest umożliwienie wykorzystania rezultatów i doświadczeń związanych z uczestnictwem w projektach finansowanych przez różne programy unijne w realizacji regionalnych programów operacyjnych 2007-2013 (RPO). Z tego względu oferta udziału w tego typu przedsięwzięciach jest adresowana przede wszystkim do władz regionalnych z państw UE i instytucji publicznych współpracujących z nimi przy wdrażaniu RPO.

Szczegółowy plan seminarium i formularz rejestracyjny znajdą Państwo w załączeniu. Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w seminarium proszeni są o odesłanie wypełnionego formularza do 13 listopada br. na adres mailowy barbara.bialas@mrr.gov.pl.

 

Formularz Rejestracyjny

 

Program Seminarium INTERREG IVC, 19.11.09