rozmiar czcionki: A | A | A

Seminarium informacyjne INTERREG IVC - Przygotowanie do 4 naboru projektów

24.01.2011 08:49

Seminarium informacyjne pn. „Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C. Przygotowanie do 4 naboru projektów Inicjatywy regionalne” odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 20 stycznia 2011 r.

Prezentacje przedstawicieli Punktu Informacyjnego Wschód, Kontrolera 1 stopnia oraz Krajowego Punktu Kontaktowego INTERREG IV C pozwoliły uczestnikom zapoznać się z założeniami programu i zasadami przygotowywania wniosków. Uzupełnieniem części teoretycznej było wystąpienie lidera projektu B2N – Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki na temat praktycznych aspektów realizacji projektu międzyregionalnego . W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób, głównie przedstawicieli władz publicznych, a także reprezentantów innych instytucji.


Czwarty nabór rozpoczął się 1 grudnia 2010 roku i potrwa do 1 kwietnia 2011 roku. Do rozdysponowania pozostaje kwota ok. 100 mln euro. Wnioski można składać w obu priorytetach i we wszystkich podtematach.


Załączniki: