rozmiar czcionki: A | A | A

Seminarium "Dolnośląska Akademia Kadr - skorzystaj z EWT"

16.10.2009 08:10

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w seminarium „Dolnośląska Akademia Kadr skorzystaj z EWT” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Seminarium skierowane jest do pracowników jednostek samorzadu terytorialnego z Dolnego Sląska i ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników jednostek samorzadu terytorialnego w zakresie nawiązywania współpracy i współtworzenia międzynarodowych projektów unijnych.

 

Podczas seminarium zostaną przedstawione cele i możliwości, jakie daje uczestnictwo w projekcie „Dolnośląska Akademia Kadr” oraz charakterystyka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażanego na szczeblu centralnym. Ponadto omówione zostaną zasady realizacji projektów w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

 

 

Miejsce seminarium: Hotel Orbis „Wrocław”,  Wrocław ul.  Powstańców Śląskich 7

Termin: 18 listopada 2009 r.  godz. 9.30 – 14.00

Zaproszenie

Program Seminarium

Formularz Zgłoszeniowy

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać do Wydzialu EWT UMWD na nr faxu: (071) 776 91 12 w terminie włącznie do dn. 10 listopada 2009 r. (wtorek)

Udział w seminarium jest BEZPŁATNY. Uczestnicy seminarium pokrywają koszty dojazdu.
W przypadku rezygnacji z seminarium prosimy o telefoniczną informację najpóźniej do dn. 13 listopada b.r. (piątek) do godz. 12.00 na podane nr tel: (071) 776 95 38; (071) 776 93 28; (071) 776 96 89

Aktualne prezentacje z seminarium:

2009.11.18_ recruit.pl - seminarium DAK.pdf

2009.11.18_BSR - seminarium DAK.pdf

2009.11.18_CEP - seminarium DAK.pdf

2009.11.18_Interreg IVC - seminarium DAK.pdf

2009.11.18_POWT Polska Saksonia 2007-2013 - seminarium DAK.pdf

2009.11.18_POWT RCz-RP 2007-2013 - seminarium DAK.pdf

2009.11.18_projekt DAK - seminarium DAK.pdf