rozmiar czcionki: A | A | A

Rozpoczęto pierwszy nabór wniosków na podprojekty w ramach EnercitEE!

14.06.2010 08:42

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje o rozpoczęciu I-ego naboru wniosków na podprojekty w ramach projektu „EnercitEE” realizowanego w ramach programu INTERREG IVC. I nabór na podprojekty potrwa od 14 czerwca do 24 września 2010 r.

Będą mogły w nim brać udział jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe i inne instytucje, które mają swoją siedzibę na terytorium Dolnego Śląska i ich udział jest kwalifikowalny w programie INTERREG IVC. Nabór jest otwarty dla następujących priorytetów:

SP 1

Strategie transferu wiedzy dot. wydajności energetycznej (lokalne doradztwo i sieci energ.)

SP 3

Strategie sieciowe dot. wydajności  energ. mieszkańców i rynków lokalnych (podmioty promujące wydajn. energ. na rynkach lokalnych)

SP 6

Strategie i plany dotyczące wydajnej energetycznej komunikacji i transportu

SP 7

Instrumenty szkoleniowe dotyczące wydajności energ. dla personelu instytucji publicznych i wymiana wiedzy

SP 9

Strategie poprawy zużycia energii w budynkach publicznych

SP 10

Regionalne strategie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji – wymiana pracowników samorządów

SP 11

Poprawianie lokalnych strategii energetycznych – staże towarzyszące („job shadowing”) w samorządach

  

Instytucje biorące udział w podprojektach mogą liczyć na dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowalnych (85% EFRR + 15% dotacja UMWD). Budżet przeznaczony na dolnośląskich partnerów podprojektów wynosi 230.000 EURO. Dla każdego priorytetu (dla partnerów podprojektów z Dolnego Śląska) przeznaczono ok. 30 000 - 40 000 EUR. Partner wiodący z DŚ może liczyć na budżet ok. 60 000 EUR.

 

Oficjalna strona projektu:www.enercitee.eu

Dokumenty w angielskiej (oryginalnej) wersji językowej można pobrać ze strony:

http://enercitee.eu/Documents/Documents-for-1st-Call/

Do pobrania w polskiej wersji językowej (dokumenty mają charakter pomocniczy, obowiązują zapisy oryginałów w języku angielskim):

"Podręcznik EnercitEE (EnercitEE Manual)"

"Zasady I-ego Naboru" (ang. Terms of Reference