rozmiar czcionki: A | A | A

Rozpoczęcie projektu ET–struct (Economic Educational Territorial – Structure)

09.06.2010 11:07

W dniu 28 maja 2010 r., w Domu Unii Europejskiej w Wiedniu miał swoją oficjalną prezentację projekt Economic Educational Territorial – Structure (ET – struct). Partnerem w projekcie jest Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, jednostka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W ramach oficjalnej prezentacji projektu, zorganizowana została Konferencja Prasowa mająca na celu wyjaśnienie głównych założeń projektu oraz zaprezentowanie potencjalnych korzyści płynących z jego wdrożenia, nie tylko w regionach objętych projektem, ale także w obrębie całej Unii Europejskiej. Tego samego dnia odbyło się również Start-up meeting, na którym przemawiał m.in. Dimitris Karagiannis z Uniwersytetu Wiedeńskiego, Georg Pfeifer z Biura Informacji Parlamentu Europejskiego w Wiedniu, a także Claudia Pamperl z Sekretariatu Technicznego Programu Central Europe.


Dolny Śląsk reprezentował z ramienia Sejmiku Województwa Dolnośląskiego gość specjalny Przewodniczący Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pan Jerzy Tutaj.

 

W dniach poprzedzających konferencję prasową (26 – 27 maja) odbyła się prezentacja projektu w Biurze Unii Europejskiej, którą poprowadził Stuart Simpson, główny koordynator projektu. Prezentacja ta połączona była z krótkimi wystąpieniami przedstawicieli wszystkich regionów państw biorących udział w projekcie. Spotkanie to miało przybliżyć partnerom projektu regiony i instytucje w nim uczestniczące, a także ich oczekiwania względem tego przedsięwzięcia. Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu współrealizuje projekt „ET – Struct”, który realizowany jest w ramach programu Central Europe. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu „ET – Struct” jest wyeliminowanie podstawowych  trudności związanych z brakiem spójności między systemem edukacji, potrzebami rynku pracy oraz regionalną polityką. Projekt skupiać się będzie na dopasowaniu tych elementów, tak aby w sposób innowacyjny, ciągły i dynamiczny zoptymalizować kwalifikacje siły roboczej do potrzeb rynku.


W projekt „ET – Struct” zaangażowanych jest 17 partnerów z 7 krajów europejskich (Austria, Biuro Europejskie Wydziału Edukacji Miasta Wiedeń – lider projektu, Polska, Niemcy, Czechy, Słowenia, Włochy oraz Ukraina – obserwator). DCIZiDN reprezentowany był przez Rafała Kiecę (Koordynator Projektu w DCIZiDN) oraz Dorotę Bobecką (manager ds. komunikacji). DCIZiDN jako lider jednego z pakietów roboczych projektu (WP 5), będzie miał za zadanie kierowanie akcjami pilotażowymi wdrażającymi narzędzia stworzone na potrzeby projektu.


W ramach programu, odbyła się również seria spotkań roboczych związanych z ustalaniem m.in. harmonogramu prac poszczególnych partnerów projektu na najbliższe miesiące, czy też ustalanie kwestii związanych ze sporządzaniem raportów. Do życia powołany został Komitet Sterujący Projektu. W spotkaniach grup roboczych brał także udział Marek Gawroń – ekspert DCIZiDN.


DCIZiDN, jako jeden z Partnerów Projektu, planuje w najbliższym czasie zorganizowanie spotkania, które przybliżyłoby mieszkańcom powiatów podregionu Wałbrzyskiego, lokalnym władzom, przedstawicielom biznesu oraz edukacji, cele projektu „ET – Struct”, a także korzyści dla regionów objętych jego działaniem.


Projekt rozpoczął się w styczniu 2010 roku i potrwa do 31 grudnia 2012 roku. Całkowity koszt projektu wyniesie ponad 2,5 miliona euro.


Wszelkie informacje na temat projektu ET – struct udzielane są przez:

 

Kierownik projektu: Rafał Kieca,
e-mail: rafal.kieca@ciz.walbrzych.pl,
tel: 074 843 42 32 w. 44 lub 602 294 279 

 

Promocja projektu: Dorota Bobecka,
e-mail: dorota.bobecka@ciz.walbrzych.pl,
tel: 074 843 42 32 w. 44 lub 501 955 418


www.etstruct.eu