rozmiar czcionki: A | A | A

Regionalny Punkt Kontaktowy podczas Dnia Kariery i Targów pracy, praktyk i staży w Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

13.04.2022 11:08

We wtorek 22 kwietnia br. w Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu organizowane były Dzień Kariery i Targi pracy, praktyk i staży. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Od kreatywności do przedsiębiorczości''

W auli uczelni Auditorium Novum liczni wystawcy z firm i instytucji prezentowali swoje oferty zatrudnienia oraz możliwości współpracy i wsparcia jakie dają ich organizacje.


Wydarzenie to było doskonałą okazją dla wielu uczniów i studentów z regionu aby poznać lokalny rynek pracy i funkcjonujące na nim podmioty z wielu branż. Duże zainteresowanie świadczyło o tym, że tego typu spotkania są potrzebne a młodzi ludzie poważnie myślą o swej przyszłości. Przy stoiskach wystawców uczestnicy mieli możliwość rozmowy i zapoznania się z materiałami i prezentacjami.


W targach jako wystawca uczestniczył Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu, funkcjonujący w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Pracownicy RPK w Wałbrzychu promowali Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz usługi oferowane w ramach działalności Punktu. Rozmowy ze studentami i wystawcami dały możliwość nie tylko przekazania informacji o Programie i jego efektach ale także poznania ciekawych pomysłów dotyczących współpracy polsko-czeskiej.


Specjalnie dla studentów uczelni przygotowano również wykład pt. „Rozwiązania kreatywne w procesie przygotowania i realizacji polsko – czeskich projektów transgranicznych.


Serdecznie dziękujemy Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu za zaproszenie i doskonałą organizację.