rozmiar czcionki: A | A | A

Regionalna konferencja informacyjna projektu „EnercitEE”

09.06.2010 11:37

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako partner projektowy zaprasza na konferencję regionalną projektu „EnercitEE” realizowanego w ramach programu INTERREG IVC.

Projekt „EnercitEE”, którego celem jest poprawienie wydajności energetycznej w samorządach i społecznościach lokalnych poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, jest wdrażany jako miniprogram. W jego ramach będzie możliwość zrealizowania do 12 podprojektów w partnerstwie międzynarodowym i uzyskania dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowalnych.


Konferencja jest skierowana do przedstawicieli potencjalnych aplikantów miniprogramu: jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i innych instytucji, których udział jest kwalifikowalny w programie INTERREG IVC. Jej celem jest przedstawienie założeń i zasad projektu EnercitEE oraz zasad realizacji podprojektów.


Spotkanie jest związane z otwarciem pierwszego naboru na podprojekty i duża jego część zostanie poświęcona na omówienie obszarów tematycznych, dokumentów wymaganych przy aplikowaniu i sposobów tworzenia partnerstwa.


Konferencja odbędzie się 30 czerwca 2010 r. we Wrocławiu w Klubie Firlej przy ul. Grabiszyńskiej 56 w godz. 9:30 (rejestracja) – 14:30.

 

Do pobrania:

 

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Oficjalna strona projektu:www.enercitee.eu

Dokumenty w angielskiej (oryginalnej) wersji językowej można pobrać ze strony:

http://enercitee.eu/Documents/Documents-for-1st-Call/

Do pobrania w polskiej wersji językowej (dokumenty mają charakter pomocniczy, obowiązują zapisy oryginałów w języku angielskim):

"Podręcznik EnercitEE (EnercitEE Manual)"

"Zasady I-ego Naboru" (ang. Terms of Reference