rozmiar czcionki: A | A | A

Raport z prac grup roboczych w projekcie "Jesteśmy z Wami - Razem dla Ukrainy"

11.12.2023 14:34

Spotkania polsko-czeskich grup roboczych w obszarach tematycznych obejmujących „Prawo i administrację”, „Edukację”, „Opiekę zdrowotną” i „Rynek pracy” to jedno z działań projektu.

W zależności od tematyki uczestnikami grup byli m.in. urzędnicy jednostek samorządowych i urzędów krajskich, urzędów pracy, pogotowi ratunkowych i szpitali, dyrektorzy szkół, dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele kuratorium oświaty, realizatorzy działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy, przedstawiciele służb – czeskiej straży pożarnej oraz straży granicznej. Ze strony polskiej w każdej grupie uczestniczył przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego. Należy podkreślić, że członkowie/uczestnicy grup roboczych to praktycy. Osoby te albo zajmowały się organizacją pracy/zarządzaniem podczas kryzysu uchodźczego spowodowanego wojną w Ukrainie w swoich miejscach pracy lub bezpośrednio pracowały/pracują z uchodźcami.


Grupy były prowadzone przez zewnętrznych ekspertów – moderatorów. Niniejsze opracowanie powstało na bazie sprawozdań przygotowanych przez ekspertów na zakończenie działań poszczególnych grup.

 
Dokument został przygotowany w październiku 2023 r., gdy wojna w Ukrainie trwa już od 20 miesięcy.


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Raportem z prac grup roboczych, mamy nadzieję, że będzie cenną wskazówką w pracy z osobami uchodźczymi.


Dokument został również przetłumaczony na język czeski.