rozmiar czcionki: A | A | A

Raport z konsultacji publicznych programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027

14.02.2022 10:57

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 trwały od 25 listopada do 16 grudnia 2021 roku. Raport zawierający podsumowanie złożonych uwag wraz z informacją o ich uwzględnieniu lub odrzuceniu znajduje się na stronach programowych.


Konsulatacje publiczne projektu programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 trwały od 25 listopada do 16 grudnia 2021 roku. W ich ramach zainteresowane podmioty lub osoby fizyczne mogły składać swoje uwagi do zapisów projektu programu.

Raport z konsultacji dostępny jest na stronie Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska www.cz-pl.eu w zakładce Okres 2021-2027 oraz na stronie www.ewt.gov.pl. w dziale Konsultacje programów.