rozmiar czcionki: A | A | A

PROJEKT „ET-STRUCT” – I WARSZTATY REGIONALNE

03.08.2010 10:31

Pierwsze Warsztaty Regionalne projektu „ET-Struct”, realizowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej, odbyły się w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu 12 lipca 2010 r.

Warsztaty miały na celu zaprezentowanie metodologii badań w projekcie „ET-Stuct”, jak również planów związanych ze stworzeniem portalu internetowego, który skupiałby w jednym miejscu pracodawców, przedstawicieli edukacji oraz osób poszukujących pracy. Omówione zostały także kwestie związane z funkcjonowaniem systemu edukacji oraz sytuacja na rynku pracy w regionie. Podczas spotkania przedstawione zostały również założenia i priorytety projektu „ET-Struct”.


Warsztaty były skierowane do przedstawicieli władz lokalnych, biznesu i edukacji. Udział w warsztatach wzięli m.in. Zbigniew Szczygieł – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Andrzej Marciniak – Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego, Alina Szełemej – Radna Rady Miasta Wałbrzycha, Jerzy Tutaj – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Tadeusz Popowicz z Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej oraz przedstawiciele innych instytucji z Dolnego Śląska.


Z przeprowadzonych warsztatów wynika, iż należałoby wprowadzić zmiany w sposobie funkcjonowania systemu edukacji oraz zapewnić właściwy przepływ informacji na temat wymogów/potrzeb rynku pracy pomiędzy szkołami/uczelniami, a przedstawicielami biznesu, po to by umożliwić dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.Więcej:

informacja o warsztatach