rozmiar czcionki: A | A | A

Projekt EnercitEE na Dniach Oszczędzania Energii we Wrocławiu

05.11.2010 11:39

Rozwiązania dotyczące oszczędności energetycznej oraz realizacji budownictwa zrównoważonego stanowiły główne tematy VIII Dni Oszczędzania Energii (DON), które odbyły się w dniach 3-4 listopada we Wrocławiu.

W trakcie dwudniowej konferencji odbyły się dwie sesje tematyczne. Jedna z nich pn. "panel regionów" poświęcona została działaniom polskich oraz europejskich miast i regionów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i poszanowania energii, a w szczególności redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz termomodernizacji i rewitalizacji budynków. Tematem drugiej sesji pn. "panel doradców" było planowanie energetyczne oraz efektywność energetyczna w skali makro.

 

Jednym z punktów programu konferencji była prezentacja projektu-miniprogramu EnercitEE, realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach programu INTERREG IVC. Projekt ten ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w samorządach i środowiskach lokalnych poprzez realizację podprojektów. Instytucje biorące w nich udział mogą liczyć na dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowalnych. W ramach II naboru można będzie zrealizować do 6 podprojektów. Dokładne informacje o warunkach i terminie  II naboru zostaną podane już wkrótce.

 

Prezentacja EnercitEE na VIII Dniach Oszczędzania Energii.

 

Więcej informacji o miniprogramie EnercitEE można znaleźć na stronie www.enercitee.eu lub na www.umwd.dolnyslask.pl/ewtewt/aktualnosci-ewt/  (w zakładce Projekty własne urzędu).