rozmiar czcionki: A | A | A

Program BSR - seminaria

09.10.2009 13:44

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Regionu Morza Bałtyckiego organizuje seminaria dla wszystkich, którzy pracują nad pomysłami projektowymi i planują złożyć swoje projekty w III naborze wniosków.

Pierwsze z nich odbędzie się w Rydze (Łotwa) w dniach 2-3 grudnia br., a drugie w Malmo (Szwecja) w dniach 13-14 stycznia 2010 r. Spotkania będą miały podobną formułę jak dotychczas tj. podczas pierwszego dnia omówione zostanie wypełnianie wniosku aplikacyjnego, a w drugim dniu odbędą się indywidualne konsultacje projektów. Seminarium skierowane jest głównie do aplikantów, którzy do tej pory nie brali udziału w seminariach programu BSR.

 Zaproszenie na seminarium, agenda spotkania oraz rejestracja będą dostępne na stronie programu www.eu.baltic.net z początkiem listopada 2009 r.   Dokładna data rozpoczęcia trzeciego naboru projektów do Programu BSR będzie znana w listopadzie 2009 r., po spotkaniu roboczym Komitetu Monitorującego, które odbędzie się 27 października br.

Jednocześnie informujemy, że uaktualniona wersja podręcznika wnioskodawcy (wersja 3.0) jest już dostępna na stronie głównej programu http://eu.baltic.net/Programme_document.98.html?

Ponadto pod koniec grudnia 2009 r. będzie opublikowana online zaktualizowana wersja programu operacyjnego, która aktualnie została przedłożona Komisji Europejskiej do akceptacji.