rozmiar czcionki: A | A | A

Poszukiwany polski partner do projektu "Public Generates Power"

05.02.2010 09:10

Tematem przewodnim projektu są innowacyjne koncepcje finansowania inwestycji w sektorze energii odnawialnych (głównie kolektory sloneczne, biogaz) na obszarach miejskich.

Projekt jest inicjatywą instytucji promującej rozwój lokalny miasta Drezna, która z uwagi na brak doświadczeń i zaplecza finansowo-kadrowego nie jest w stanie przejąć funkcji partnera wiodącego. Poszukiwana jest instytucja (najbardziej odpowiednie byłoby duże miasto) posiadająca kompetencje decyzyjne i zainteresowana promocją wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na obszarach dużych miast. Przygotowanie projektu przejmie firma core-consult, Drezdeńska instytucja pokrywa wiążące sie z tym koszty (przygotowanie projektu nie wymaga nakładów finansowych ze strony potencjalnego partnera wiodacego w Polsce). Na obecnym etapie potrzebna jest decyzji o przejęciu funkcji partnera wiodącego i zaangażowania w przygotowanie projektu. 

 

Wniosek o dofinansowanie projektu miałby zostać złożony w najbliższym naborze (15 marca - 30 kwietnia). 


W przypadku dalszych pytan informacji udziela pan Bernard Witkoś (PL)

Tel: +49 351 40 76 76 72

Fax: +49 351 40 76 76 77

Mobile: +49162 – 2696540

E-mail: bwitkos@core-consult.de
Web: www.core-consult.de