rozmiar czcionki: A | A | A

Poszukiwany polski partner do projektu PERIURBAN

21.05.2010 08:19

Włoski partner wiodący z Toskanii poszukuje partnera do projektu PERIURBAN zatwierdzonego w trakcie drugiego naboru do Programu Interreg IV C

Projekt PERIURBAN (Periurban Parks - Improving Environmental Conditions in Suburban Areas) jest inicjatywą regionalną, realizowaną w ramach podtematu: Bioróżnorodność i zachowanie dziedzictwa naturalnego. Partnerem wiodącym tego przedsięwzięcia są władze regionalne Toskanii (Włochy). Oprócz tego, w projekt są także zaangażowane m.in. instytucje z Portugalii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii. Tematyka projektu to tereny zielone na pograniczach obszarów wiejskich i miejskich, w kontekście ochrony środowiska i promowania bioróżnorodności.

Osoba do kontaktu:

Arch. Maria Clelia Mele
Dirigente del Settore Sperimentazione e pianificazione territoriale
Regione Toscana
Via di Novoli 26
50127 - FIRENZE
email mariaclelia.mele@regione.toscana.it
tel. 055/4383954
fax 055/4383116


Więcej informacji