rozmiar czcionki: A | A | A

Podsumowanie spotkania NEW BRIDGES

21.01.2011 11:40

W kolejnym spotkaniu w ramach projektu New Bridges, które odbyło się 17 stycznia br. w Jeleniej Górze wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządowych, instytucji lokalnych i regionalnych związanych z planowaniem przestrzennym, transportem kolejowym, autobusowym oraz rowerowym.

Na wstępie przedstawiono ogólne informacje o projekcie, a także wstępne koncepcje akcji pilotażowych, które będę realizowane przez poszczególnych partnerów zagranicznych. W kolejnej części spotkania zaprezentowano zakres ekspertyzy, realizowanej na Dolnym Śląsku, dotyczący stworzenia zintegrowanego systemu transportowego, obejmującego swoim zakresem wybrane gminy powiatu jeleniogórskiego (szczegółowy opis ekspertyzy w załączeniu). Spotkanie dało też możliwość poznania opinii oraz wymianę wiedzy uczestników spotkania ściśle związaną z przygotowywaną ekspertyzą w powiecie jeleniogórskim.


Załączniki


Prezentacja na temat projektu i akcji pilotażowych partnerów zagranicznych


Zakres ekspertyzy – Województwo Dolnośląskie