rozmiar czcionki: A | A | A

Podsumowanie projektku "Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swe podwoje dla zwiedzających"

25.09.2023 12:13

W dniach 22 - 24 września odbył się Dolnośląski Festiwal Zabytków Techniki. Tegoroczna edycja festiwalu była również okazją do podsumowania polsko - czeskiego projektu "Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swe podwoje dla zwiedzających".

Projekt miał na celu ukazanie materialnego dziedzictwa przemysłowego pogranicza i przedstawienie turystom jego historii i architektury przemysłowej.


Partner Wiodący Muzeum starých strojů a technologií, z.s. przeprowadził rewitalizację obiektu dawnej fabryki tekstylnej w mieście Žamberk, w którym powstało nowe muzeum z ciekawymi ekspozycjami oraz parking.  Partner polski - Fundacja Dziedzictwa Przemysłowego Śląska wyremontował obiekty kolejowe w Jaworzynie Śląskiej, które umożliwią prezentację wyjątkowej w skali ogólnoeuropejskiej kolekcji, specjalizującej się w maszynach parowych i kolei. 


Podczas festiwalu pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu promowali efekty Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska poprzez prezentację wystawy oraz udzielanie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w obecnej perspektywie. 


Organizatorom gratulujemy i dziękujemy za zaproszenie.