rozmiar czcionki: A | A | A

„New Bridges” - podniesienie jakości życia w relacjach miejsko-wiejskich

01.03.2010 10:15

W dniu 25 lutego br. w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie w ramach projektu „New Bridges”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych oraz innych jednostek związanych z planowaniem przestrzennym. Wśród uczestników  byli  także goście z zagranicy – przedstawiciele Nordregio ze Szwecji i Unii Miast Bałtyckich z Finlandii.

W trakcie spotkania przedstawiono ogólne informacje o projekcie, a także podsumowanie dotychczasowych działań podejmowanych w ramach projektu. Zespół Wydziału Architektury pod kierunkiem  prof. dr hab. inż. arch. Roberta Masztalskiego przedstawił także analizę dostępnej dokumentacji powiatu jeleniogórskiego, a także wnioski z  przeprowadzonego badania indywidualnych preferencji mieszkańców w zakresie powiązań miejsko-wiejskich. W trakcie spotkania uczestnicy dyskutowali o barierach i ograniczeniach związanych ze zrównoważonym planowaniem przestrzennym oraz o podniesieniu jakości życia w relacjach między miastem a wsią.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za uczestnictwo w spotkaniu i aktywny udział w dyskusji.

Prezentacje ze spotkania:

NB_Jelenia_Gora__Petri Kahila PL-ANG.pdf

NB_Jelenia_Gora__prof.Masztalski.pdf

NB_Jelenia_Gora_O projekcie-25.02.10.pdf

NB_Jelenia_Gora_podsumowanie spotkania 5 czerwca.pdf

NB_Jelenia Gora_ankieta