rozmiar czcionki: A | A | A

Nowy nabór w programie Interreg Czechy – Polska 2021-2027

20.11.2023 09:24

Komitet Monitorujący zatwierdził kolejny nabór w ramach programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027.

W dniu 20 listopada br. ogłoszony został nabór w Priorytecie 1. Zintegrowany system ratownictwa i środowisko – cel szczegółowy 1.2 Bardziej skoordynowane podejście do ochrony środowiska na pograniczu czesko-polskim. Szczegółowe informacje w zakresie naboru znajdują się na oficjalnej stronie programu w tym miejscu.