rozmiar czcionki: A | A | A

Nowa edycja Programu Interreg Europa 2021-2027

30.09.2021 14:53

Trwają prace na przygotowaniem Programu Interreg Europa 2021-2027. Komitet Programujący zatwierdził ostateczną wersję projektu Programu Interreg Europa 2021-2027.

Dokument został opublikowany na stronie www.interregeurope.eu w tym miejscu.

Program Interreg Europa 2021-2027 będzie oferował możliwości poprawy efektywności polityk regionalnych poprzez wymianę doświadczeń, promocję innowacyjnych rozwiązań oraz budowanie zdolności instytucjonalnej władz publicznych, jak również możliwości wzrostu kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie polityk regionalnych. Nowa edycja Programu Interreg Europa pozwoli władzom publicznym na realizację projektów współpracy międzyregionalnej w szerokim spektrum tematycznym, integrację instytucji i organizacji w regionie poprzez współpracę w ramach grup interesariuszy, wdrażanie akcji pilotażowych, bezpłatny dostęp do wiedzy w ramach platformy learningowej.

Proces programowania zakończy się złożeniem dokumentu do Komisji Europejskiej w celu ostatecznego zatwierdzenia. Więcej informacji na temat procesu przygotowania Programu Interreg Europa 2021-2027 dla wszystkich zainteresowanych w regionie współpracą międzyregionalną z partnerami z obszaru Europy znajdą Państwo na stronie Programu w tym miejscu.