rozmiar czcionki: A | A | A

„NEW BRIDGES – NOWA PERSPEKTYWA” podsumowanie spotkania

17.05.2010 15:06

W ramach realizacji projektu New Bridges, 13 maja br. w Jeleniej Górze, odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele uczelni wyższych, jednostek samorządowych powiatu jeleniogórskiego, a także instytucji związanych z planowaniem regionalnym.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe działania podejmowane w ramach projektu oraz przedstawiono trzy najważniejsze wyzwania w zakresie relacji miejsko – wiejskich. Podczas dyskusji uczestnicy wyrazili swoje opinie na temat problemów oraz szans związanych z poszczególnymi wyzwaniami.


W dalszej części spotkania dyskutowano na temat akcji pilotażowej, która będzie realizowana na obszarze powiatu jeleniogórskiego. Pilotaż w projekcie realizowanym w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego, może obejmować stworzenie opracowania, analizy itp., o charakterze demonstracyjnym, których wypracowane rozwiązania mogłyby zostać wykorzystane w innych regionach Europy


Uczestnicy uzgodnili możliwy temat akcji pilotażowej związanej z zintegrowaniem planowania struktury osadniczej z planowaniem transportowym. Akcja dotyczyłaby opracowania systemu komunikacji zintegrowanej przez wykorzystanie komunikacji ekologicznej m.in. transportu szynowego i rowerowego.


Prezentacje ze spotkania:


o projekcie

wyzwania priorytetowe

akcja pilotażowa