rozmiar czcionki: A | A | A

Nabory projektów Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

08.02.2022 13:12

W dn. 8 lutego 2022 r. uruchomiony został pierwszy nabór projektów w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Nabór prowadzony jest na standardowy rodzaj projektów tj. projekty główne (core projects) oraz na małe projekty (small projects) tj. uproszczony model projektów o mniejszej skali finansowej skierowany w szczególności do partnerów, którzy nie uczestniczyli wcześniej w Programie.

W ramach naboru obowiązują następujące terminy:
- nabór na projekty główne (core projects) trwa do dn. 26 kwietnia 2022 r. (termin składania wniosków o dofinansowanie), przy czym do dn. 15 marca 2022 r. należy złożyć formularz pomysłu na projekt (project idea form),
- nabór na małe projekty (small projects) trwa do dn. 30 marca 2022 r., przy czym do dn. 9 marca 2022 r. należy złożyć formularz pomysłu na projekt (project idea form).
Złożenie formularza pomysłu na projekt jest obowiązkowym krokiem w aplikowaniu o środki Programu.
 
Dokumenty i szczegółowe warunki naboru dostępne są na stronie Programu.

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 umożliwia realizację projektów współpracy transnarodowej z partnerami z północnej części Niemiec, Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Szwecji oraz krajów spoza Unii Europejskiej wokół Morza Bałtyckiego. Projekty mogą dotyczyć współpracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla mieszkańców Regionu Morza Bałtyckiego i wdrażania inteligentnych rozwiązań w praktyce. W ramach Programu można uzyskać wysoką stawkę dofinansowania ze środków UE tj. refundację do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu, jak również rozliczać projekty za pomocą uproszczonych metod rozliczania kosztów. Nowa edycja Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego pozwoli m.in. na uzyskanie dofinansowania na realizację małych projektów jako instrumentu wsparcia szczególnie atrakcyjnego dla nowych partnerów. Informacje o zakresie tematycznym Programu znajdą Państwo na stronie Programu.

Zachęcamy do korzystania z Platformy Sieciującej Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, która umożliwia znalezienie partnerów do projektu.

Zapraszamy do udziału w naborze wszystkie instytucje i organizacje w regionie zainteresowane współpracą z partnerami z krajów wokół Morza Bałtyckiego.

FILM PROMOCYJNY

oprac. Aleksandra Derejczyk, aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl