rozmiar czcionki: A | A | A

Nabór projektów Interreg Europa 2021-2027

17.02.2022 14:18

W dn. 5 kwietnia 2022 r. uruchomiony zostanie pierwszy nabór projektów w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027. Nabór będzie trwał do dn. 31 maja 2022 r.

Na stronie Programu udostępnione zostały projekty dokumentów naboru (projekt warunków pierwszego naboru projektów Interreg Europa 2021-2027 i projekt Podręcznika Programu Interreg Europa 2021-2027). Więcej informacji o dokumentach naboru projektów Interreg Europa 2021-2027 w języku polskim znajdą Państwo na stronie www.ewt.gov.pl.

Na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w pierwszym naborze Interreg Europa 2021-2027 przeznaczonych zostanie indykatywnie 130 mln euro. O dofinansowanie mogą ubiegać się władze publiczne i podmioty prawa publicznego (dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu) oraz prywatne organizacje non-profit (dofinansowanie w wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych projektu). Projekty Interreg Europa składane w naborze powinny cechować się partnerstwem o szerokim zasięgu geograficznym obejmującym zachodnią, wschodnią, północną i południową część Europy. Partnerzy projektów mogą podejmować współpracę we wszystkich zagadnieniach w zakresie polityki spójności Unii Europejskiej 2021-2027. Więcej informacji o pierwszym naborze projektów Interreg Europa 2021-2027 znajdą Państwo na stronie Programu.

Program Interreg Europa 2021-2027 będzie oferował możliwości poprawy efektywności polityk regionalnych poprzez wymianę doświadczeń, promocję innowacyjnych rozwiązań oraz budowanie zdolności instytucjonalnej władz publicznych, jak również możliwości wzrostu kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie polityk regionalnych. Nowa edycja Programu Interreg Europa pozwoli władzom publicznym na realizację projektów współpracy międzyregionalnej w szerokim spektrum tematycznym, integrację instytucji i organizacji w regionie poprzez współpracę w ramach grup interesariuszy, wdrażanie akcji pilotażowych, bezpłatny dostęp do wiedzy w ramach platformy learningowej. Projekty Interreg Europa 2021-2027 obejmują takie działania jak seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, wymiana dobrych praktyk, programy wymiany kadr, działania pilotażowe. Więcej informacji o Programie w języku polskim znajdą Państwo na stronie www.ewt.gov.pl.

Zapraszamy do udziału w naborze wszystkie instytucje i organizacje w regionie zainteresowane współpracą międzyregionalną z partnerami z całej Europy.


oprac. Aleksandra Derejczyk, aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl