rozmiar czcionki: A | A | A

Nabór projektów Interreg Europa 2021-2027

06.04.2022 14:35

W dn. 5 kwietnia 2022 r. uruchomiony został pierwszy nabór projektów w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027. Nabór będzie trwał do dn. 31 maja 2022 r. do godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego.

Program Interreg Europa 2021-2027 jest programem wymiany doświadczeń pomiędzy władzami i instytucjami publicznymi z obszaru całej Europy, tj. 254 regionów europejskich. Program Interreg Europa oferuje możliwości poprawy efektywności polityk regionalnych takich jak strategie i programy poprzez wymianę doświadczeń, promocję innowacyjnych rozwiązań oraz budowanie zdolności instytucjonalnej władz publicznych, jak również możliwości wzrostu kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie polityk regionalnych. Nowa edycja Programu Interreg Europa pozwala władzom i instytucjom publicznym na realizację projektów współpracy międzyregionalnej w szerokim spektrum tematycznym, integrację instytucji i organizacji w regionie poprzez współpracę w ramach grup interesariuszy, wdrażanie akcji pilotażowych, bezpłatny dostęp do wiedzy w ramach platformy learningowej. Projekty Interreg Europa 2021-2027 obejmują takie działania jak seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, wymiana dobrych praktyk, wymiana pracowników, działania pilotażowe. Informacje o ofercie wsparcia Programu znajdą Państwo na stronie Programu w tym miejscu i w tym miejscu. Więcej informacji o Programie w języku polskim znajdą Państwo na stronie www.ewt.gov.pl.

Pula środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektów do rozdysponowania w ramach pierwszego naboru Interreg Europa 2021-2027 to 130 mln euro. O dofinansowanie mogą ubiegać się władze publiczne i podmioty prawa publicznego (dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu) oraz prywatne organizacje non-profit (dofinansowanie w wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych projektu). Projekty Interreg Europa składane w naborze powinny cechować się partnerstwem o szerokim zasięgu geograficznym obejmującym zachodnią, wschodnią, północną i południową część Europy. Partnerzy projektów mogą podejmować współpracę we wszystkich zagadnieniach w zakresie polityki spójności Unii Europejskiej 2021-2027. W ramach projektów współpracy międzyregionalnej instytucje z całej Europy współpracują ze sobą nad wspólnymi zagadnieniami rozwoju regionalnego z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań w regionie.

Dokumenty i szczegółowe warunki naboru dostępne są na stronie Programu w tym miejscu i w tym miejscu.

Interreg Europe Portal - elektroniczny system składania wniosków w naborze projektów Interreg Europa 2021-2027 oraz rozliczania projektów - dostępny jest na stronie https://portal.interregeurope.eu/login.

Wspólny Sekretariat udostępnia następujące narzędzia dla Wnioskodawców pierwszego naboru projektów Interreg Europa 2021-2027 wspierające w przygotowaniu projektów:

- kwestionariusz samooceny projektu

- Społeczność Programu Interreg Europa 2021-2027, która umożliwia znalezienie partnerów do projektu, publikację pomysłu na projekt lub dołączenie do pomysłu na projekt, dostępna na platformie online

- najczęściej zadawane pytania oraz wirtualne sesje pytań i odpowiedzi

- webinaria dla Wnioskodawców

- konsultacje projektu ze Wspólnym Sekretariatem

Zapraszamy do udziału w naborze wszystkie instytucje i organizacje w regionie zainteresowane współpracą międzyregionalną z partnerami z całej Europy.


oprac. Aleksandra Derejczyk, aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl