rozmiar czcionki: A | A | A

Nabór na platformy projektowe Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

01.07.2024 13:53

Ruszył nabór na platformy projektowe w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. W naborze mogą wziąć udział Partnerzy Projektów realizowanych w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 we współpracy z innymi Programami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Platformy projektowe to instrument kapitalizacji w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, który służy wykorzystaniu wyników projektów Interreg Region Morza Bałtyckiego i ich konsolidacji z wynikami projektów w ramach innych Programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w celu maksymalizacji oddziaływania projektów. Dzięki efektowi współpracy i syntezie rezultatów projektów, platformy projektowe pomagają rozwiązywać problemy występujące w Regionie Morza Bałtyckiego (obszar całej Polski, północnej części Niemiec, Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Szwecji oraz części Norwegii). Poprzez platformy projektowe Partnerzy Projektów Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 docierają do władz publicznych i innych grup docelowych z rozwiązaniami wypracowanymi w wielu projektach z danego obszaru tematycznego, ułatwiając dostęp do rezultatów projektów i pokazując, jak różne wyniki projektów wzajemnie się uzupełniają.

PLAKAT

Nabór na platformy projektowe Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 - najważniejsze informacje:

- Jako projekty o znaczeniu strategicznym łączące projekty Interreg Region Morza Bałtyckiego z innymi projektami UE, platformy projektowe realizowane w celu szczegółowym 4.1 Programu (więcej informacji) wnoszą wkład w osiągnięcie celów Programu w ramach Priorytetu 1 Innowacyjne społeczeństwa, Priorytetu 2 Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody i Priorytetu 3 Społeczeństwa neutralne dla klimatu, przy czym Program zachęca Wnioskodawców do tworzenia platform w tematach szczególnie istotnych zdefiniowanych w ogłoszeniu o naborze.

- Platforma projektowa zgłaszana w naborze powinna promować co najmniej dwa projekty Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 oraz co najmniej jeden inny projekt UE.

- Nabór trwa od 26 czerwca 2024 r. do 9 grudnia 2024 r. (termin składania wniosków o dofinansowanie), przy czym do 21 października 2024 r. należy złożyć formularz pomysłu na projekt (project idea form) jako obowiązkowy krok w aplikacji o środki Programu.

PLAKAT

INFOGRAFIKA

Nabór na platformy projektowe Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 – źródła informacji:

- Dokumenty naboru dostępne są na stronie Programu w tym miejscu. Szczegółowe informacje o naborze dostępne są w ogłoszeniu o naborze opublikowanym na stronie Programu w tym miejscu.

- Informacje w języku polskim znajdą Państwo na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego w tym miejscu.

- Przykłady platform projektowych zrealizowanych w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 dostępne są na stronie Programu w tym miejscu.

PLAKAT

Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami, jakie dają platformy projektowe Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.


oprac. Aleksandra Derejczyk, aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl