rozmiar czcionki: A | A | A

Koszty osobowe - informacja dla polskich wnioskodawców

20.01.2011 08:50

W związku z pojawiającymi się w ramach POWT Polska-Saksonia 2007-2013 wątpliwościami dotyczącymi kwalifikowalności kosztów osobowych pragniemy poinformować, że w przypadku zatrudnienia personelu projektu na umowę zlecenie / umowę o dzieło należy ująć wydatki z tym związane w planie finansowym projektu w kategorii usługi obce (a nie koszty osobowe), tworząc dodatkowy podpunkt d).

W kategorii koszty osobowe należy ujmować wyłącznie wydatki związane z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę.