rozmiar czcionki: A | A | A

Konsultacje w sprawie udziału w projektach strategicznych Programu dla Europy Środkowej

27.08.2010 08:58

W związku z trwającym naborem wniosków dotyczącym udziału w projektach strategicznych, Krajowy Punkt Kontaktowy Programu dla Europy Środkowej zaprasza na indywidualne konsultacje w biurze w Katowicach przy ulicy Mickiewicza 15.

W dniach 6-10 września 2010 r. pracownicy Krajowego Punktu Kontaktowego będą do Państwa dyspozycji biurze w Katowicach przy ulicy Mickiewicza 15, w godzinach 9.00-15.30. Prosimy o wcześniejsze ustalanie godziny spotkania. Wszyscy zainteresowani mogą umówić się na spotkanie z pracownikami KPK w celu wyjaśnienia zasad naboru, przygotowywania i realizacji projektów strategicznych, przeanalizowania kompetencji instytucji do realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz ich możliwej roli w międzynarodowym partnerstwie. Konsultacje nie będą obejmowały wypełnienia wniosku zgłoszeniowego (ang. Expression of Interest).


Zgłoszenia na konsultacje przyjmuje pani Monika Strojecka-Gevorgyan, e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mrr.gov.pl


Deklaracje udziału w projektach strategicznych (wypełniony formularz Expression of Interest, oryginał w wersji papierowej) należy dostarczyć do siedziby KPK w Katowicach do 17 września 2010 r. do godziny 12.00 w południe. Dokument musi być podpisany przez upoważnioną osobę. Ważne jest również, aby w formularzu zostały wypełnione wszystkie rubryki – jest to warunek formalny rozpatrzenia wniosku.

Informacja o naborze

Koncepcje strategiczne dotyczą następujących tematów:

 1. Wzmacnianie innowacji poprzez nowe koncepcje klastrów wspierających pojawiające się potrzeby i tematy międzysektorowe,
 2. Modernizacja portów śródlądowych,
 3. Węzły kolejowe (railway hub cities) i sieć TEN-T,
 4. Wprowadzenie regionalnych strategii energetycznych,
 5. Efektywność energetyczna oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w budynkach publicznych,
 6. Innowacyjne mieszkalnictwo i rozwiązania dla osób starszych i niesamodzielnych w miastach Europy Środkowej,
 7. Poprawa zarządzania infrastrukturą i usługami w miastach i regionach dotkniętych problemami demograficznymi.


Najważniejsze zasady realizacji projektów strategicznych:


 • - w każdym z projektów uczestniczą partnerzy ze wszystkich ośmiu państw UE objętych programem, z czego partnerzy finansujący pochodzą z co najmniej 6 różnych państw (pozostali mogą być partnerami stowarzyszonymi),
 • - instytucje prywatne nie mogą być partnerami wiodącymi projektów,
 • - jedna instytucja może być partnerem wiodącym tylko w jednym projekcie,
 • - ten sam departament danej instytucji może być partnerem w co najwyżej dwóch projektach,
 • - ten sam departament danej instytucji może być partnerem stowarzyszonym w co najwyżej dwóch projektach,
 • - nie obowiązuje zasada 20 proc. - tzn. partnerzy UE spoza programu mogą uczestniczyć w projektach wyłącznie jako partnerzy stowarzyszeni,
 • - wyjątek stanowią instytucje publiczne z Włoch i Niemiec nieposiadające siedziby w obszarze wsparcia Programu, ale dysponujące kompetencjami do realizacji zadań w imieniu reprezentowanych państw – tzw. partnerzy zasymilowani,
 • - partnerzy z państw trzecich, a także instytucje międzynarodowe mogą uczestniczyć w projektach strategicznych wyłącznie w charakterze partnera stowarzyszonego.


Podstawowa dokumentacja związana z naborem ofert udziału w projektach składa się z:


- Zaproszenia do składania ofert – precyzującego zasady naboru (Announcement of a Restricted Call for Strategic Projects),

- Opisu koncepcji strategicznych (Strategic Project Concepts),

- Formularza zgłoszeniowego (Expression of Interest).


Więcej informacji: pobierz