rozmiar czcionki: A | A | A

Konsultacje publiczne projektu Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027

26.11.2021 13:01

Zapraszamy do udziału w konsultacjach publicznych projektu Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027. Konsultacje trwają od 25 listopada do 16 grudnia 2021 roku.

Celem konsultacji jest zebranie i ocena opinii publicznej oraz uwag dotyczących projektu programu. Projekt dokumentu opracowała Grupa Robocza, w której skład wchodzą  przedstawiciele regionów, euroregionów, wojewodów, europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej, partnerzy społeczno-gospodarczy i reprezentujący społeczeństwo obywatelskie, z obu stron granicy. Pracami Grupy Roboczej kieruje czeskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z polskim Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.


Pełna treść ogłoszenia o konsultacjach publicznych wraz z FORMULARZEM ZGŁASZANIA UWAG znajduje się na stronie Instytucji Krajowej - Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.


Wszystkie uwagi zgłoszone w czasie konsultacji zostaną rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją programu, we współpracy ze stroną czeską. Raport z konsultacji wraz z informacją, czy uwaga została przyjęta będzie opublikowany na tej stronie.


Zapraszamy również na webinarium na temat nowego programu, które odbędzie się 3 grudnia 2021 r. o godz. 10:00.  Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres przemyslaw.mazur@crr.cz do 1 grudnia br. do godz. 16:00.