rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencja „Program dla Europy Środkowej. Doświadczenia i perspektywy"

20.11.2009 09:59

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Krajowy Punkt Kontaktowy zapraszają w dniu 15 grudnia 2009 roku do Warszawy na konferencję poświęconą doświadczeniom i perspektywom Programu dla Europy Środkowej. W konferencji wezmą udział przedstawiciele m.in: władz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytucji Zarządzającej Programem oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

W ramach konferencji przewidziano dwie różniące się charakterem sesje – pierwsza poświęcona zostanie zagadnieniom programu (m.in.: polityka regionalna UE i Polski, uwarunkowania krajowe, wartość dodana współpracy transnarodowej, polskie doświadczenia), jego założeniom i przesłaniu. Zaprezentowane tu zostaną cztery realizowane projekty transnarodowe zarządzane przez polskie instytucje. Polscy partnerzy wiodący podzielą się doświadczeniami związanymi z kierowaniem współpracą międzynarodową dotyczącą realizowanych przedsięwzięć oraz przedstawią planowane rezultaty wspólnie podejmowanych działań. Druga sesja będzie miała  charakter techniczny i dostarczy uczestnikom praktycznej wiedzy na temat zasad przygotowywania projektów, planowanych naborów oraz nowych instrumentów wspierania wnioskodawców i beneficjentów.

Do udziału w Konferencji są zapraszane:

  • podmioty uczestniczące w realizacji polityki przestrzennej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • instytucje zajmujące się rozwojem regionalnym i rozwojem obszarów miejskich oraz wiejskich, ochroną środowiska, transportem, technologiami i innowacjami,
  • partnerów społecznych i ekonomicznych,
  • organizacje pozarządowe, 
  • agencje rozwoju regionalnego,
  • inne agencje zajmujące się promocją przedsiębiorczości, innowacyjności itp.

Więcej informacji (agenda konferencji i formularz rejestracyjny) na stronie

http://www.ewt.gov.pl/konfszkol/Strony/Konferencja_PES_dosw_persps_191109.aspx