rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencja końcowa projektu CLIMATIC TOWN

05.09.2019 09:05

W dniu 4 września 2019 r. w Bolesławcu odbyła się konferencja końcowa projektu „CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast”, która dotyczyła efektywności energetycznej w miastach, gminach i powiatach.

Konferencję oficjalnie otworzył Radny Województwa Dolnośląskiego, Piotr Karwan. Moderatorem podczas spotkania była Katarzyna Tarnowiecka, Dyrektor Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W konferencji końcowej CLIMATIC TOWN zorganizowanej przez Dział Programów i Projektów Międzynarodowych w Wydziale Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji publicznych z obszaru wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, tj. części województw dolnośląskiego i lubuskiego.


Podczas konferencji podsumowane zostały rezultaty projektu flagowego CLIMATIC TOWN zrealizowanego w partnerstwie przez Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Dział Programów i Projektów Międzynarodowych w Wydziale Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej) i Saksońską Agencję ds. Energii SAENA GmbH w Dreźnie, w tym m.in.:

- szkolenia

- wizyty studyjne,

- podręcznik dobrych praktyk,

- dokumentacje techniczne w zakresie efektywności energetycznej.

Realizacja projektu przyczyniła się do wsparcia władz samorządowych na obszarze wsparcia Programu w zakresie planowania i poprawy efektywności energetycznej.


Prelekcje dotyczyły m.in.:

- wsparcia świadczonego przez WFOŚiGW we Wrocławiu i Zielonej Górze na działania w obszarze efektywności energetycznej,

- bieżącej działalności SAENA GmbH w Dreźnie w zakresie wsparcia samorządów lokalnych,

- projektów współpracy międzynarodowej jako inspiracji do działań w szerszym partnerstwie (projekty BOOSTEE-CE i TOGETHER w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa),

- aktualnych trendów i rozwiązań w ramach zadań samorządów lokalnych w zakresie efektywności energetycznej (na bazie doświadczeń SAENA GmbH oraz Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej),

- wymagań prawnych dla samorządów lokalnych i instytucji publicznych w zakresie budynków publicznych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.


Konferencję zakończył pokaz popularno-naukowy prezentujący tendencje odchodzenia od nieodnawialnych do niekonwencjonalnych źródeł energii w kontekście wyzwań polityki energetycznej, przy wykorzystaniu rekwizytów i eksperymentów.


Konferencja dedykowana była w całości tematyce efektywności energetycznej, oszczędności energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej, w szczególności w ramach zadań jednostek samorządu terytorialnego. Tematyka ta jest spójna z celami klimatycznymi Unii Europejskiej w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenia efektywności energetycznej, które w głównej mierze będą realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej UE po 2020 r. Udział w konferencji stanowił doskonały moment, aby zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie innowacyjnych rozwiązań oraz zainspirować się dobrymi praktykami w zakresie przedsięwzięć dotyczących tematyki efektywności energetycznej realizowanych w partnerstwie międzynarodowym i w ten sposób przygotować się do starań o środki finansowe UE w przyszłości.


Zapraszamy do odwiedzenia zakładki poświęconej projektowi CLIMATIC TOWN na stronie www.ewt.dolnyslask.pl.


Materiały do pobrania:

Program (PDF)

Prezentacje (zip)

Prezentacje SAENA (PL)

Aktualne źródła dofinansowanie UE na projekty dotyczące efektywności energetycznej dla jednostek samorządu terytorialnego (na 2019 r.)


Konferencję końcową zorganizowano w ramach projektu „CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.