rozmiar czcionki: A | A | A

Komunikat dotyczący komunikacji przez Bazę Konkurencyjności

31.05.2023 11:26

Poniżej przekazujemy komunikat Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dot. komunikacji w ramach zasady konkurencyjności dla polskich Beneficjentów.

Komunikacja (składanie ofert, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi) przez Bazę Konkurencyjności (BK2021) w perspektywie finansowej 2021-2027.


Beneficjencie pamiętaj, że komunikacja dotycząca zamówień w ramach zasady konkurencyjności, w tym:- ogłoszenie zapytania ofertowego,- składanie ofert,- wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą (pytania i odpowiedzi),- przekazywanie dokumentów i oświadczeńodbywa się pisemnie za pomocą BK2021. Dopuszczalne odstępstwa od komunikacji w BK2021 określają „Szczegółowe zasady udzielania zamówień w ramach zasady konkurencyjności dla polskich beneficjentów”[1].

 


Korzystaj z modułu (zakładki):
- Oferty – przy składaniu ofert,
- Pytania – przy zadawaniu pytań oraz udzielaniu odpowiedzi wykonawcy.
W razie pytań bądź wątpliwości dotyczących technicznych aspektów funkcjonowania BK2021 skorzystaj ze strony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc.


[1] Załącznik do podręcznika wnioskodawcy oraz podręcznika beneficjenta Interreg Czechy – Polska 2021-2027.