rozmiar czcionki: A | A | A

Kolejne zatwierdzone projekty w III naborze programu BSR

20.09.2010 10:33

Na spotkaniu Komitetu Monitorującego Programu Regionu Morza Bałtyckiego w Kilonii (Niemcy) w dniach 15-16 września br. zatwierdzono do dofinansowania 9 projektów.

W ramach III naboru do Programu BSR zostało złożone 61 projektów. W czerwcu br. Komitet Monitorujący Programu wybrał 10 projektów do dofinansowania w ramach priorytetu drugiego (transport) oraz priorytetu trzeciego (środowisko). Obecnie KM wybrał kolejne 9 projektów do dofinansowania w ramach priorytetu pierwszego (rozwijanie innowacji) i czwartego (promowanie atrakcyjnych i konkurencyjnych miast i regionów). Szacunkowy budżet zatwierdzonych projektów wynosi 22,9 mln euro. Weźmie w nich udział 133 partnerów z wszystkich krajów biorących udział w programie, w tym 16 partnerów z Polski.


Lista zatwierdzonych projektów:


1.    URBAN CREATIVE POLES – kraj partnera wiodącego: Niemcy

2.    Baltic Fashion – kraj partnera wiodącego: Niemcy

3.    StarDust – kraj partnera wiodącego: Szwecja

4.    MIN - NOVATION – kraj partnera wiodącego: Polska

5.    COOL Bricks – kraj partnera wiodącego: Niemcy

6.    BSHR HealthPort – kraj partnera wiodącego: Dania

7.    BATMAN – kraj partnera wiodącego: Finlandia

8.    RB21T – kraj partnera wiodącego: Szwecja

9.    Ecovillages – kraj partnera wiodącego: Litwa