rozmiar czcionki: A | A | A

Kolejne nabory projektów Interreg Polska - Saksonia 2021-2027 otwarte!

02.11.2023 13:40

Ogłoszone zostały nabory wniosków o dofinansowanie w Programie Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2021-2027.

Nabory trwają od 31 października 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. i dotyczą:


- Priorytetu 1. Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu;


Cel szczegółowy 1.1 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.- Priorytetu 2. Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę; 


Cel szczegółowy 2.1. Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.Szczegółowe informacje o naborach oraz dokumenty obowiązujące w ramach naborów są dostępne na oficjalnej stronie Programu W TYM MIEJSCU.